Copyright

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken op deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij SoftwareMatrix hiervoor schriftelijk de reproductierechten heeft verleend. Korte aanhalingen (maximaal veertig woorden) uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden – hoe of welke dan ook – mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Verantwoordelijkheid

SoftwareMatrix streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de website garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan SoftwareMatrix op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. SoftwareMatrix stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan SoftwareMatrix aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van SoftwareMatrix.